Tumblelog by Soup.io
 • yoursovest
 • OFFka
 • joohnny
 • wind
 • retaliate
 • pnda
 • rosae
 • ZielonaSowa
 • jadex
 • GirlTiger
 • elvisarias
 • littledream
 • 505karolina
 • cry
 • nata
 • grumpy
 • annawanna
 • flitterempire
 • PromQueenIzzy
 • angelsdemon
 • Iriss
 • niedot
 • lunch
 • bazyliszek
 • oopsiak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viaoll oll
3346 936e
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaoll oll

February 12 2019

6385 74ae 500
Reposted fromsoftboi softboi viagriber griber
6173 c238
Reposted fromsoftboi softboi viagriber griber
Reposted fromshakeme shakeme viasnowy snowy

February 08 2019

Reposted fromabsolem absolem viaoll oll
8239 0781 500
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viagriber griber
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viainnocentsoul innocentsoul
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
5439 d075
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
5669 cbe2 500
Reposted fromNocephya Nocephya viaikari ikari
5881 6a66 500
Reposted fromexistential existential viaikari ikari
6465 8b30 500
nie radzę sobie.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaikari ikari
4319 b3e0 500
Reposted fromeagergirl eagergirl viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl