Tumblelog by Soup.io
 • yoursovest
 • OFFka
 • joohnny
 • wind
 • retaliate
 • pnda
 • rosae
 • ZielonaSowa
 • jadex
 • GirlTiger
 • elvisarias
 • littledream
 • 505karolina
 • cry
 • nata
 • grumpy
 • annawanna
 • flitterempire
 • PromQueenIzzy
 • angelsdemon
 • Iriss
 • niedot
 • lunch
 • bazyliszek
 • oopsiak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

2514 9268
Reposted fromcalifornia-love california-love viaagatojaa agatojaa
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viabadblood badblood
4323 cebd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamyszkaminnie myszkaminnie

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viamyszkaminnie myszkaminnie
Reposted fromshakeme shakeme viabadblood badblood

February 21 2018

7212 15fc
*niepochamowany śmiech*
6029 5422
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaurszulka urszulka
5850 eb64

February 14 2018

4700 218c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viaoxygenium oxygenium
6918 395d
Reposted frombanitka banitka viascorpix scorpix
4228 584d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viaoxygenium oxygenium

February 11 2018

Reposted frombluuu bluuu
4001 8bb8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl